Địa chỉ: 185 Đường TL37, P Thạnh Lộc, Quận 12, Tp HCM.

– Điện thoại:0888.288.366 – 0915.288.388

– Email: kythuat@invominh.com

– Website: minhminh.com.vn

– Facebook: https://fb.com/invominh